Remissvar om fiskeregler

Nu har Luleå Skärgårdsförening yttrat sig gällande remiss för ändrade regler för fiske av lax och harr i Östersjön samt fiske i några fredningsområden på norrlandskusten

Remissvar från Luleå skärgårdsförening på remiss 370-2023 från HaV

Luleå skärgårdsförening representerar boende och fritidsboende samt skärgårdsintresserade i Luleå skärgård. 2004 infördes ett förbud mot nätfiske innanför 3-meterskurvan. Det berövade de som vistas i skärgården att fiska sin egen fisk till lunch eller middag då det krävs avsevärt mycket mer redskap och tid att göra detsamma utanför 3-meterskurvan. En levnadsstil som existerat i hundratals år utraderades. Vi vill att det förbudet utreds igen.

Nu är förslaget att införa fiskeförbud efter harr under april och maj då det traditionsenligt pimplas sik och harr från isen till lunch eller middag. Harren är som bekant en fisk som bör ätas samma dag då den lätt förlorar smak och konsistens. Därför ses inte problemet att harren skulle överfiskas av gemene fiskare för att sparas till senare tillfälle.

Vi nu levande har inte under vår levnadstid upplevt att det finns så mycket harr som det finns nu. Harrbeståndet har gått upp och ner decennier efter decennier vilken vi ser som naturligt med alla fiskarter. Vi ser inte behovet med detta förbud när beståndet av harr är bättre än på överskådlig tid samt att harren är en sådan fisk som den är. Vi tar tacksamt emot hur utredningen gått till och vad som gör att även detta förbud måste införas.

Minns vi tillbaka till 80-talet fanns det mycket fisk av alla slag och det fiskades mycket mer än vad som görs nu. Skillnaden då mot nu är sälstammen. Den har blivit ett stort problem för många fiskbestånd. Vi tycker att det är fel att lägga åtgärderna på det småskaliga yrkesfisket och fritidsfisket när det gör så lite skillnad gentemot att se över sälstammen och få ner den till en fungerande nivå.

Enligt förvaltningslagen ska tjänstemän vara neutrala i sitt arbete och inte väga in egenintressen. Många tecken finns på att det är med egenintressen många förslag tas fram för att gynna fisket med handredskap främst i älvarna framför att kunna handla ortens fisk direkt från båt vid kaj av det småskaliga yrkesfisket samt kunna fiska sin egen fisk till lunch eller middag. Att det finns mer sympatier åt det ena hållet som påverkar skärgårdsfisket negativt ser vi som ett misslyckande. T ex om en länsfiskekonsulent är en inbiten sportfiskare sedan barnsben inte kan göra sitt arbete neutralt och värna om alla som har fisken som sitt arbete eller intresse ser vi som något ofattbart. En länsfiskekonsulent kan inte åka till Bryssel med en delegation och framföra att all lax ska upp i älvarna och de småskaliga yrkesfiskarna skolas om. Hur kan vi då handla ortens lax?

Det förespråkas att vi ska bli mer självförsörjande och handla närproducerat men det ser vi inte går ihop då det gäller fisk.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Luleå Skärgårdsförening

Det här inlägget postades i Remiss. Bokmärk permalänken.