Förbifart Björnöhällan

Information om fritidsbåtsleden förbi Björnöhällan och dess närhet.

Fritidsbåtsleden infördes av Sjöfartsverket för att minska (inte helt förbjuda) båttrafiken längs med stora farleden under projekt Malmporten. Införandet gjordes utan samråd med någon av de som äger fastigheter i närområdet.

Innan utprickningen var svallproblematiken störande men acceptabel då större delen av båttrafiken (framförallt större och tyngre båtar) tog vägen längs med stora farleden då de inte kände sig bekväma med den trängre numera utprickade fritidsbåtsleden. Nu efter utprickningen är svallproblematiken inte acceptabel utan ett problem och dessutom har säkerhetsrisken ökat då fler båtar samsas om minder yta. Smalaste passagen är ca 100 meter bred (grundvatten till grundvatten) och båtar kör så nära som några 10-talet meter från bryggor och ankrade båtar.

Fritidsbåtar anser vi är just fritidsbåtar och inte kommersiella båtar. Kommersiell båttrafik framförs med fördel fortfarande jämsides sydväst om stora farleden där det finns ett stort vattenområde att navigera på. Vi tycker att det vore bättre att pricka ut grundvattnet där istället, för att fördela båttrafiken över större yta.

Förslaget vi har med fartbegränsning 5 knop gör att alla båtar drar upp mindre svall. För lätta båtar blir skillnaden mindre, för tyngre båtar blir skillnaden mycket stor. Fartbegränsningen medför också att fler väljer alternativ färdväg som medför färre svallbildning men framförallt ökar säkerheten markant genom lägre fart.

Se kommentarer för beskrivande bilder.

Några exempel:
Sträckan Strömören-Klubbviken tar ca 36 sekunder längre att köra jämsides sydväst om stora farleden jämfört med nya fritidsbåtsleden förbi Björnöhällan, räknat på 20 knop.

Den föreslagna sträckan (0,8 nm) med fartbegränsning 5 knop innebär en tidsförlängning med ca 7 minuter, räknat på 20 knop.

Vi kommer att hantera frågan vidare inom skärgårdsföreningen och i samråd med Sjöfartsverket.

Håll kommentarerna sakliga med god ton. Vi är intresserade av alla åsikter vare sig de är för eller emot förslaget. Mejla erika.hansson100@gmail.com

  

Det här inlägget postades i Kommunikation. Bokmärk permalänken.