Styrelse 2022

 

Uppdrag Namn Hemvist
Ledamot Johnny
Stålarm
Hindersön
Ersättare Susanne Törnlind Hindersön
Ledamot Leif
Holmberg
Degerön/
Uddskär
Ledamot Johan
Rönnbäck
Långön
Ersättare Andreas
Josbrandt
Långön
Ledamot Kjell Forss Kälkholmen
Ersättare Lars-Göran
Karlsson
Kälkholmen
Ledamot/
Ordförande
Anders
Bensryd
Storbrändön
Ersättare/
Kassör
Mats
Gustafsson
Storbrändön
Ledamot Jan Skott Junkön
Ersättare Vakant Junkön
Ledamot Åke
Åström
Kunoön
Ledamot Vakant Altappen/
Likskär
Ledamot/
Sekreterare
Elin
Lundqvist
Sandön/
Sandöns lantgård
Ersättare Tommy
Larsson
Sandön
Ledamot Anders
Olsson
Kallaxön
Ersättare Morgen Yngvesson Kallaxön
Adjungerad Johan
Björklund
Brändöskär/
Klubbviken
Adjungerad Nils
Sundberg
Småskär
Adjungerad/
Vice ordförande
Tina Gedeborg Långön
Revisor Margaretha
Olofsson
Sandön
Revisor Marianne
Nilsson
Småskär
Revisors-
suppleant
Mats Malmström Storbrändön
Revisors-
suppleant
Vakant
Valberedning/
sammankallande
Vakant
Valberedning Vakant
Valberedning Vakant