Verksamhetsplan 2023 Luleå Skärgårdsförening

Organisationsnummer 802452-1851

Styrelsen för Luleå Skärgårdsförening föreslår att verksamheten under 2023 ska bedrivas enligt nedan:

 • Luleå Skärgårdsförening fyller 25 år, och det skall vi fira med en folklig jubileumsfest, i slutet av augusti. Projektgrupp är utsedd.
 • Föreningen skall under 2023 ta krafttag vad gäller medlemsrekrytering.
  Vi behöver hitta yngre som är beredda att ta på sig uppdrag i styrelsen.
 • Flera öar saknar representanter, till exempel Rödkallen,
  Degerön/Uddskär, Altappen/Likskär. Här måste vi aktivt värva ledamot/ersättare till styrelsen.
 • Föreningen skall ta ett omtag i kommunikationen med Luleå kommun, dialogen måste bli bättre. Vi behöver ta reda på om de fortfarande
  anser att vi är ett språkrör och remissinstans för alla öar i skärgården?
 • Nytt PR-material skall tas fram, som förklarar vår roll och varför man
  skall vara medlem.

Styrelsemöten och medlemsmöten
Styrelsen skall hålla regelbundna möten med 6-7 veckors mellanrum samt ett medlemsmöte och årsmöte per år.

Landsbygdsrådet och Byaforum
Kjell Eriksson är utsedd att representera Luleå Skärgårdsförening i
Landsbygdsrådet och Byaforum.

Konferenser och stämmor
Föreningen skall delta i Skärgårdarnas Riksförbund, förbundsstämma och
övriga sammankomster som föreningen kallas/inbjuds till av förbundet, med
flera. Luleå Skärgårdsförening kommer att representeras av ordförande, och
vice ordförande.

Aktiviteter

 • Rekrytering av nya medlemmar i syfte att få föreningen att växa. Vi skall nå dem via mejl och telefonsamtal. Det är viktigt att styrelsen engagerar sig!
 • På olika sätt exponera och visa upp såväl föreningen som organiserade medlemsträffar med intressanta talare och ämnen.
 • Informera allmänhet och föreningar om Luleå skärgårds roll, nytt PR-material skall tas fram.
 • Samarbeta med andra föreningar i skärgården. Tex hamnföreningar, naturskyddsföreningen, Neptun, och Segelsällskapet.
 • Hemsidan kommer fortsättningsvis att hanteras av Åke Åström, ordförande hanterar Facebook gruppen “Luleå Skärgårdsförening” med 1000
 • Våra protokoll förvarar vi i Google Dokument. Där alla i styrelsen kan läsa dem.