Styrelsemöte 2019-04-10

Luleå Skärgårdsförening
PROTOKOLL Styrelsemöte nr 1-2019 

Dag: Måndag 10april 2019
Tid: Kl 18.30-2030
Plats: Blackis Svartöstaden

Närvarande: Erika Hansson, Anders Bensryd, Mats Gustafsson, Åke Åström, Jonny Stålarm, Jan Skott, Johan Björklund, Felicia Thurfjell, L-G Karlsson, Margaretha Olofsson

§ 1 Mötets öppnande. Erika Hansson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Hubbe hade lämnat återbud.

§ 2 Mötets sekreterare. Margaretha Olofsson

§ 3 Justerare. Jonny Stålarm  samt ordförande.

§ 4 Val av ny ordförande i föreningens styrelse. Beslöts att välja Erika Hansson för 2019.

§ 5 Val av nya medlemmar i AU. Beslöts  att välja Erika Hansson och Anders Bensryd.
Sedan bordlades frågan efter diskussion om man behövde ett arbetsutskott.

§ 6 Val av medlemmar från respektive ö för skräpplockning s.k ambassadörer.
Storbrändön Anders Bensryd
Hindersön Erika Hansson
Sandön Tommy Larsson
Junkön Felicia Thurfjell
Kunoön Åke Åström
Kälkholmen L-G Karlsson
Långön Hubbe Ökvist
Kallaxön ?
Degerön Leif Holmberg

Beslutades att vecka 29 skulle skräpplockningen ske
Erika håller i alla kontakter.

§ 7 Inbjudan SRF:s årsmöte. Beslut Erika med resp deltar i SRF:sårsmöte i Söderhamn.

§ 8 Förfallstrafiken. Beslut Jonny Stålarm, Anders Bensryd samt Bror Einar Johansson bildar grupp för förfallstrafiken. Erika kollar med andra skärgårdsföreningar hur de löst det.

Gruppen reder även ut vilka regler som gäller med kommunen.

Erika kontaktar Ove Forsberg på kommun angående förfallstrafiken och försöker reda ut problemen.

§9 Övriga frågor. Bror- Einar Johanssons skrivelse  lästes upp och bifogas protokollet.
Beslut  till ansvarig Erika Hansson valdes till ansvarig  utgivare för Öaktuellt.

§ 10 Nästa möte. Nästa möte blir 20 maj 2019 kl 18.30 på Blackis.