Uppsamlingsplatser Skräpplockarveckan 29 (15-21 Juli)

Vi har utsett Ö-ambassadörer som ansvarar för själva logistiken på respektive ö, de kommer även att lämna ut sopsäckar på varje enskild ö. Kommunbåten Labyrint kommer i slutet av veckan hämta upp allt skräp på de anvisade platserna. Parkförvaltningen bistår med sopsäckar. Obs, följ skyltningen vid uppsamlingsplatsen!

Ytterst ansvarig för arrangemanget är Erika Hansson, 0702-781151. Nedan finner ni mobilnummer till våra Ö-ambassadörer:  

Hindersön
Björkögärdsviken (i hamnen vid den allmänna bastun).
Ö-ambassadör: Erika Hansson, 070-278 1151

Degerön
Hamnen vid Leif Holmberg.
Ö-ambassadör: Leif Holmberg, 070 – 176 0071

Långön – 2 uppsamlingsplatser
På norra sidan vid hamnen hos Daniel Lundströms  (fd Hedströms stuga). För den södra/västra delen av Långön hämtas säckarna nere vid sjöbodarna.
Ö-ambassadör:  Stefan Sjöberg, 070- 346 0540

Småskär och Finnskär
Bullerhamn vid uthyrningsstugorna och Bryggan i infarten till Kyrkviken (kommunbryggan).
Ö-ambassadör Nisse Sundberg, 070-6365510.

Junkön
Fiskehamnen Junkön (lastbryggan).
Ö-ambassadör: Felicia Thurfjell, 070-241 2024

Stor Brändön
Bredvid cementkajen där Gajecha lägger till.
Ö-ambassadör: Anders Bensryd, 070-665 5112

Sandön
Klubbviken vid hamnen, följ skyltningen.
Ö-ambassadör: Tommy Larsson 070-3470746

Brändöskär
Nedanför den allmänna bastun.
Ö-ambassadör: Johan Björklund, 070- 579 33 24

Kunoön
Storviken som ligger rakt innanför Kunoöhällan
Ö-ambassadör Åke Åström: 073-8392731

Kallaxön
Vid Neptuns brygga.
Ö-ambassadör Anders Olsson, 070-640 49 63 

Kälkholmen (lämnar skräpet själva)
Ö-ambassadör: Lars-Göran Karlsson 070 – 278  73 73

Fjuksön (lämnar skräpet själva)
Ö-ambassadör Joanna Hansson, 070 547 80 29