Bli medlem!

Luleå skärgårdsförening är öppen för alla som är intresserade av och vistas i Luleås skärgård. Föreningen ser som sin uppgift att verka för skärgårdens utveckling. I synnerhet du som bor hela eller delar av året i skärgården är välkommen som medlem.

Anslag-nya-medlemmar-upp

Medlemsavgiften är 100 kronor per år, och betalas till Bankgiro 5070-0889. Skriv också in ditt namn, din ö, epostadress, och telefonnummer som meddelande. Om du inte har eller inte vill lämna ut något av dessa, så utelämnar du det.

Anslag-nya-medlemmar-ner