Styrelse 2018

Uppdrag Namn Hemvist E-post
Ledamot Johnny
Stålarm
Hindersön steelarmbrothers@gmail.com
Ersättare Kjell
Eriksson
Hindersön kjell.landsgatan@gmail.com
Ledamot Leif
Holmberg
Degerön/
Uddskär
Ersättare Per
Pettersson
Degerön/
Uddskär
per.pettersson@nkv.se
Ledamot/
Sekreterare
Herbert Öqvist Långön hubbe.okvist@gmail.com
Ersättare Stefan Sjöberg Långön stefan.0920228836@telia.com
Ledamot Lennart Pettersson Kälkholmen
Ersättare Lars-Göran Karlsson Kälkholmen lars.goran.karlsson@telia.com
Ledamot/Kassör Mats Gustafsson Storbrändön mats@magukonsult.com
Ersättare Mats Malmström Storbrändön
Ledamot Lars Lund Junkön alice.lu@telia.com
Ersättare Jan Skott Junkön janneskott@gmail.com
Ledamot Janne Holm Altappen/ Likskär holmfishing@hotmail.com
Ledamot/
v. ordf.
Ola
Berglund
Sandön ola.berglund90@gmail.com 
Ersättare Lennart Larsson Sandön
Ledamot Anders Olsson Kallaxön u92108832@telia.com
Ersättare Mikael Degermark Kallaxön micke.degermark@gmail.com
Ledamot Åke
Åström
Kunoön ake.astrom@gaddvik.se
Adjungerad Johan Björklund Brändöskär
Adjungerad Leif Hjelte Småskär leifhjelte1948@gmail.com
Adjungerad/
Ordförande
Tina Gedeborg Långön jan.gedeborg@gmail.com
Adjungerad Vakant Luleå Kommun
Revisor Margaretha Olofsson Sandön olofsson.margaretha@gmail.com
Revisor Stig Palmgren
Revisors-
suppleant
Ulf Bergström Junkön
Revisors-
suppleant
Marianne Nilsson Småskär bensbymarianne@gmail.com
Valberedning/
sammankallande
Tommy Larsson Sandön
Valberedning Gunnel Berglund
Valberedning Birgit Grym