Styrelse 2018

Uppdrag Namn Hemvist E-post
Ledamot Johnny
Stålarm
Hindersön
Ersättare Kjell
Eriksson
Hindersön
Ledamot Leif
Holmberg
Degerön/
Uddskär
Ersättare Per
Pettersson
Degerön/
Uddskär
Ledamot/
Sekreterare
Herbert Öqvist Långön
Ersättare Stefan Sjöberg Långön
Ledamot Lennart Pettersson Kälkholmen
Ersättare Lars-Göran Karlsson Kälkholmen
Ledamot/Kassör Mats Gustafsson Storbrändön
Ersättare Mats Malmström Storbrändön
Ledamot Lars Lund Junkön
Ersättare Jan Skott Junkön
Ledamot Janne Holm Altappen/ Likskär
Ledamot/
v. ordf.
Ola
Berglund
Sandön
Ersättare Lennart Larsson Sandön
Ledamot Anders Olsson Kallaxön
Ersättare Mikael Degermark Kallaxön
Ledamot Åke
Åström
Kunoön
Adjungerad Johan Björklund Brändöskär
Adjungerad Leif Hjelte Småskär
Adjungerad/
Ordförande
Tina Gedeborg Långön