Styrelse 2020

Uppdrag Namn Hemvist E-post
Ledamot Johnny
Stålarm
Hindersön
Ersättare/
Ordförande
Erika
Hansson
Hindersön
Ledamot Leif
Holmberg
Degerön/
Uddskär
Ledamot Andreas
Josbrandt
Långön
Ersättare Johan
Rönnbäck
Långön
Ledamot Kjell Forss Kälkholmen
Ersättare Lars-Göran
Karlsson
Kälkholmen
Ledamot/
Ordförande
Anders
Bensryd
Storbrändön
Ersättare/
Kassör
Mats
Gustafsson
Storbrändön
Ledamot Felicia
Thurfjell
Junkön
Ersättare Jan Skott Junkön
Ledamot Åke
Åström
Kunoön
Ledamot Vakant Altappen/
Likskär
Ledamot/
Sekreterare
Elin
Lundqvist
Sandön/
Sandöns lantgård
Ersättare Tommy
Larsson
Sandön
Ledamot Anders
Olsson
Kallaxön
Ersättare Vakant Kallaxön
Adjungerad Johan
Björklund
Brändöskär/
Klubbviken
Adjungerad Ulrika
Lindstedt
Brändöskär
Adjungerad Nils
Sundberg
Småskär
Adjungerad Susanne
Törnlind
Hindersön/
Jopikgården
Revisor Margaretha
Olofsson
Sandön
Revisor Marianne
Nilsson
Småskär
Revisors-
suppleant
Vakant
Revisors-
suppleant
Stefan
Sjöberg
Långön
Valberedning/
sammankallande
Stefan
Östling
Hindersön stefan.ostling100@gmail.com
Valberedning Pär Innala Sandön paer.innala@gmail.com
Valberedning Vakant