Om

Luleå Skärgårdsförening
c/o Erika Hansson
Duvhöksgränd 20
974 55 Luleå
Mobil 0702-781151

Den ideella föreningen bildades 1998, och är partipolitiskt och religiöst neutral. Föreningens huvuduppgifter är att verka för att livsvillkoren för fastboende och deltidsboende i Luleå skärgård förbättras, att främja skärgårdens näringsliv och att skydda och vårda skärgårdens miljö.

Som medlemmar välkomnas fast- och deltidsboende i Luleå skärgård, och andra som sympatiserar med föreningens målsättning.

Skärgårdsföreningen är kommunens enda och naturliga remissinstans när det gäller skärgårdsfrågor. De frågor som engagerat föreningen hittills är framför allt kommunikationer, detta har resulterat i att det sedan 2004 finns daglig ”lokaltrafik” med båt under sommaren till och från öar med fastboende. På höst och vår när isen varken bär eller brister erbjuds de fastboende så kallad förfallstrafik fredag och måndag. Med isbrytande båt tills detta är omöjligt, därefter med svävare. Nästa steg är att försöka få lokaltrafiken permanentad med dagliga turer året runt och fler turer per dag vissa delar av året. Andra frågor som föreningen engagerar sig i är kommunal service, skydds- och räddningsfrågor samt vägfrågor på land och is.

När det gäller näringslivsfrågor anser vi att skärgårdens företagare skall ha rimliga chanser att bedriva sin verksamhet och kunna konkurrera på lika villkor med fastlandsföretagarna.

Föreningens informationsfolder:
LSF-sid4-1 LSF-sid2-3