Styrelse 2023

 

Uppdrag Namn Hemvist
Adjungerad/ Ordförande, 2 år Erika Hansson Hindersön
Ledamot, 2 år/ Vice ordförande Johnny Stålarm Hindersön
Ersättare, 1 år Susanne Törnlind Hindersön
Ledamot Vakant Degerön/
Uddskär
Ledamot, 2 år Roger Johansson Långön
Ersättare, 1 år Andreas Josbrandt Långön
Ledamot, 1 år Niklas Sigfridsson Kälkholmen
Ersättare, 2 år Lars-Göran Karlsson Kälkholmen
Ledamot, 2 år Anders Bensryd Storbrändön
Ersättare, 1 år Mats Gustafsson Storbrändön
Ledamot, 1 år/ Kassör Jan Skott Junkön
Ersättare, 1 år/ Sekreterare Susanne Skott Junkön
Ledamot, 1 år Åke Åström Kunoön
Ledamot Vakant Altappen/
Likskär
Ledamot, 1 år Elin Lundkvist Sandön
Ersättare, 2 år Tommy Larsson Sandön
Ledamot, 2 år Anders Olsson Kallaxön
Ersättare, 1 år Morgen Yngvesson Kallaxön
Ledamot Vakant Rödkallen
Adjungerad, 1 år Johan Björklund Brändöskär/
Klubbviken
Adjungerad, 1 år Nils Sundberg Småskär
Adjungerad/ Luleå kommun Vakant Sandön
Revisor, 1 år Margaretha Olofsson Sandön
Revisor, 1 år Marianne Nilsson Långön
Revisorssuppleant, 1 år Mats Malmström Storbrändön
Revisorssuppleant Vakant
Valberedning/ Sammankallande Vakant
Valberedning Vakant
Valberedning Vakant