Fjuksön

Det har alltså aldrig funnits någon bofast befolkning på Fjuksön. Ruinerna på Kungsudden, varav en vi rustat till stuga, härstammar från Hindersöbornas gamla fiskeläge från tidiga 1900-talet. Det finns ingenting skriftligt men det sägs att det var Valfrid Östling samt stor bönderna Knut och Selfrid Nilsson som byggde den stuga som vi, familjen Hansson disponerar sedan 1969. Stugan söderut, mot Furuön byggdes utav ”Backmännen”, d v s bröderna Erik, Helge och Helmer Backman som också härstammar från Hindersön. Stugan nedanför berget, som idag är nästan helt borta, byggdes av Björsbyborna.

I en utredning över förlorad fiskerätt kan man läsa att Hindersön hade ensamrätt till fiskevattnet runt Fjuksön, Lappön, och Hindersön ända fram till 1950 då en ny lag stiftades och ett allmänt fisketillstånd infördes. Därför kan jag med ganska stor säkerhet säga att det var Hindersöbor och Björsbybor som nyttjade stugorna kring Kungsudden. Trots detta så har jag hittat anteckningar som visar att andra gäster kan ha bott på ön en gång. En liten handskriven markering i kanten, (Fiskeintendentens inventering 1930), säger ”Finnryssjor och storryssjor kom före 1914. Förmedlades av finnar som bl a arrenderade Fjuksön”. Detta är inte helt omöjligt eftersom ett diagram från 1963 visar på mycket goda fångster med storryssjor just utanför Fjuksön. I en annan rapport från den 30 augusti 1921, så berättar Brändöfiskare om ”finnar som kom med storryssjor och mjärdar för 10-12 år sedan”. Tyvärr blir aldrig dessa män presenterade med namn så jag kan inte bestämt säga att det är samma ”finnar” intendenten och Brändöfiskarna berättar om. Men med tanke på det korta avståndet mellan Fjuksön och Brändön samt att årtalen verkar stämma så är det ju troligt.

Finnarna var vida kända för sina avancerade metoder och redskap men också för att de aldrig avslöjade sina knep. Svenskarna blev med tiden utkonkurrerade och då blev det bestämt att det lokala fiskelaget skulle ”fylla finnarna” för att få dem att avslöja sina hemligheter. Det verkar som om kuppen lyckades för i samma rapport kan man läsa vilken garnstorlek, trådantal samt tjära man bör använda för att bygga den mest effektiva ryssjan.

1988 gjorde Riksantikvarieämbetets, Björn Peck, en inventering av Luleå skärgård. När de besökte Fjuksön och Kungsudden så bekräftades våra föraningar om att det var ett gammalt fiskeläge (NO.SV) som utgjorde grunden för vår stuga och tomt. Fiskeläget från tidiga 1900-talet bestod av 1 fiskelägestomt med fyra husgrunder samt fem båtlänningar. Husen var små ca 4×5 meter och samtliga låg inom ett 50×20 meter stort område. Alla fyra var utrustade med bäddar och öppen spis. Båtlänningarna skall finnas i områdets södra del. De är 10-12 meter långa och 1,5 meter breda, omgivna av 1-2 meter breda och 0.1-0.9 höga stenvallar. Vi letar fortfarande! Lika osynliga är de rapporterade ”rösena” som skall finnas i området. 0.5.1 meter breda och 0,1-0,3 meter höga stenrösen som troligen utgör resterna av gamla gistgårdar.

Fjuksön är en bärrik ö, och det finns gott om hjortron, blåbär och lingon. Med lite tur, så kan man hitta kantareller i mitten av augusti om vädret tillåter. Förr i tiden då betet på Hindersön var knappt, så rodde man ut kalvarna med båt ut till Fjuksön. När vi började att vara i stugan på 60 talet, så fanns det kostigar överallt på ön. De är numera igenväxta.

Författare Erika Hansson


Foto: Norrbottens museum