Verksamhet 2023

Hej medlem i Luleå skärgårdsförening!

Vi hoppas att du fortsatt vill vara medlem även 2024.

Betala i så fall 100 kr genom ett av betalningssätten nedan.

Swish 123 300 35 89
Bankgiro 5070-0889

Märk betalningen med namnmejladress och eventuell ö-tillhörighet.

Medlemskapet är personligt.

Var med och påverka. Värva gärna medlemmar så får vi större möjlighet att göra våra röster hörda. Verksamhetsplan för 2024 kommer att presenteras på årsmötet senare under våren.

Nedan följer verksamhetsberättelsen för 2023.

2023 Verksamhetsberättelse Luleå Skärgårdsförening 

Organisationsnummer 802452-1851

Antal medlemmar i december 2023: 133 stycken

Januari – Skrivelse och möte med kommunen om Jopikgårdens framtid? 

Styrelsen för Hindersöns hembygdsförening har tillsammans med Luleå Skärgårdsförening skickat en gemensam skrivelse till ansvariga tjänstemän och politiker beträffande Jopikgårdens framtid! I februari så träffade vi Evelina Rydeker, och Ulrika Lundberg och framförde våra synpunkter. Vi ville veta vad det nya styret hade för avsikt med Jopikgårdens framtid? Beslut kom senare att Jopikgårdens skulle säljas.

Mars – Årsmöte och extra årsmöte 

Styrelsen kallade till årsmöte för Luleå Skärgårdsförening söndag den 19 mars 2023. Vi var i akut behov av att få folk att ställa upp på styrelseuppdrag, eftersom det var lite glest i leden. Det fanns inte heller någon kandidat som ordförande för föreningen. 2023-04-02 hade vi ett extra årsmöte där Erika Hansson valdes till ordförande.

Så här ser styrelsen ut för Luleå Skärgårdsförening som nu är på plats! http://www.luleskargard.se/?page_id=1319

Mars – Verksamhetsplan 2023

Styrelsen för Luleå Skärgårdsförening tog fram en verksamhetsplan inför verksamhetsåret:

Luleå Skärgårdsförening fyller 25 år, och det skall vi fira med en folklig jubileumsfest, i slutet av augusti. Festen skedde på Laponia i september, och blev en lyckad tillställning med ca 25 deltagande medlemmar. 

Föreningen skall under 2023 ta krafttag vad gäller medlemsrekrytering. Vi behöver hitta yngre som är beredda att ta på sig uppdrag i styrelsen. Flera öar saknar representanter, till exempel Rödkallen, Degerön/Uddskär, Altappen/Likskär. Här måste vi aktivt värva ledamot/ersättare till styrelsen. Vi lyckades inte med att hitta representanter från ovanstående öar, men vi kan mycket glädjande konstatera att vi ökat medlemsantalet under året från 60 till 133 stycken! 

Föreningen skall ta ett omtag i kommunikationen med Luleå kommun, dialogen måste bli bättre. Vi behöver ta reda på om de fortfarande anser att vi är ett språkrör och remissinstans för alla öar i skärgården? Ett flertal möten har hållits med både politiker och tjänstemän (se samrådsplanen), och dialogen är numera god. 

Nytt PR-material skall tas fram, som förklarar vår roll och varför man skall vara medlem. Detta finns nu på plats.

Kjell Eriksson är utsedd att representera Luleå Skärgårdsförening i Landsbygdsrådet och Byaforum.

Nils Sundberg fortsätter att representera föreningen i LTU projektet #fulltäckning.  

April – medborgardialog om kommunal service i på landsbygden och skärgården 

Föreningen har varit med i medborgardialog inför arbetet med att ta fram en plan för kommunal service på landsbygden i Luleå kommun. Flera föreningar från byarna på norrsidan deltog i Persöns byahus. Roligt att höra så många bra idéer från engagerade människor ute i byarna och skärgården! Då alla politiker var på plats, så passade vi på att ställa frågor; Jopikgårdens framtid? Hur går det med den nya hamnen för Sandöborna? Vad händer med Skärgårdens utvecklingsplan?

Maj – kommunikationer och remiss  om ändrade regler för fiske av lax och harr

Pendelbåtstrafiken startades den 22 maj. Det var ytterst kort förfall med svävare, som startades 28 april. Vi hade som vanligt kommunikation med Skärgårdsavdelningen på kommunen.

Luleå Skärgårdsförening genom Janne Skott lämnade en remiss till HaV och Länsstyrelsen för ändrade regler för fiske av lax och harr i Östersjön samt fiske i några fredningsområden på norrlandskusten:

Juli – Hastigheten kring Björnöhällan

Styrelsen i Luleå skärgårdsförening beslutade att inte driva frågan om sänkt hastighet förbi Björnöhällan. Detta var ett förslag efter medlemmars åsikter, som diskuterades inom styrelsen. Skärgårdsföreningen överlåter till drabbade fastighetsägare att driva frågan. I det fall Länsstyrelsen tar upp ärendet kan skärgårdsföreningen komma att ta upp frågan igen i form av ett yttrande till Länsstyrelsen.

September – nu är masten på plats!

Nu är den 45 meter hög samhällsmast på plats på StorBrändön! Masten stärker samhällsberedskapen och ökar säkerheten för bland annat för sjöfarten i området. Masten kommer ge bättre täckning och högre kapacitet för mobiltelefoni och bredbandstjänster för människor runt om i skärgården. Projektet har tagit 3 år att genomföra, vår representant Nisse Sundberg har deltagit på alla möten med LTU #fulltäckning.

Föreningen firar 25-årsjubileum med räkfrossa och show på Laponia. 33 medlemmar tog möjligheten att till reducerat pris åka med och avnjuta denna mycket bra arrangerade tillställning.

Oktober – Luleå Hamn, Malmporten och skrivelse beträffande vindkraftsparken Bore 1-2-3

Den 3 oktober hade ett flertal intressenter en medborgardialog med Luleå Hamn och en representant från Luleå kommun som ville informera om kommande utmaningar kring den nya hamnen projekt framtidens hamn.

Vi var flera som hade förberett frågor om ersättning av småbåtshamnen vid Strömören, och vi fick faktiskt svaret ”att man jobbar med frågan”. Gå gärna in på deras hemsida och se vad de sa specifikt i presentationen. Vi fick också ta del i en bullerutredning om hur det kommer att påverka Sandön och just nu är planen framåt är att utreda de bullerdämpande åtgärder som presenterades.

Utredningen kopplad till den yttre miljön ligger nu uppe på Luleå Hamns webb:  Https://portlulea.com/medborgardialog/

Den 25 oktober lämnade styrelsen in en skrivelse beträffande vindkraftsparken Bore 1-2-3. Vi sa att om vindkraftsparken byggs, så skall de som bor närmast och är värst drabbade kompenseras.

Malmporten har ett ”intressentråd” där de har valt ut en grupp att samtala med och dela information om projektet. Där är skärgårdsföreningen också med. Kjell representerade föreningen på första mötet. Läs mera om projekt Malmporten: För tryggad sjöfart och hållbar tillväxt – Malmporten

ej, nu har styrelsen lämnat vårt yttrande beträffande vindkraftsparken Bore-1-2-3 till Sveavindoffshore.

November – medlemsmöte om säkerhet med Försvarsutbildarna 

November månad bjöd vi in till medlemsmöte om säkerhet med Försvarsutbildarna. Ett 30 tal medlemmar deltog. Vi fick tex lära oss om hur vi skall hantera en situation om elektriciteten, vatten och internet försvinner.

December – möte med kommunen om samrådsplanen för skärgården samt möte med Luleå Hamn

Den 8 december träffades vi hemma hos ordförande, och hade ett arbetsmöte kring samrådsplanen för Skärgården, som skall vara ett stödjande dokument som skall gälla de närmsta 20 åren. Innan mötet hade vi samlat in kommentarer från fler öar. De som deltog i arbetet var ordförande, Nisse Sundberg, Johan Björklund, Kjell Eriksson, Johnny Stålarm, Elin Lundkvist samt Margaretha Eriksson.

Den 12 december hade vi möte i Stadshuset med Fredrik Hansson kommunalråd, Evelina Rydeker ordförande Fritidsförvaltningen, Ove Forsberg Skärgårdsavdelningen samt Sandra Viklund kommunstrateg. Vi fick under 2,5 timmar framföra vår syn på Skärgårdsplanen och vilka förbättringar vi önskar. Den 19 december lämnade vi in vår skrivelse.

Elin Lundkvist (Sandön), Johan Björklund (Klubbviken) och Erika Hansson (ordförande) från föreningen är med i referensgruppen för att bidra till den fortsatta dialogen med Luleå Hamn. Vi hade vårt första möte den 19 december. Vi tog upp frågan om att utöver de 50 fastighetsägarna som skall kompenseras ekonomiskt för utökade bullernivåer på Sandön, vill vi även att Luleå Hamn lägger ut bryggor för de små båtarna som används vid överfarten till Tjuvholmssundet. Vi bevakar naturligtvis även frågan om ersättningshamn för Strömören.

Kompletta remisser och yttrande finns att läsa på vår hemsida www.luleskargard.se

Styrelsen i Luleå skärgårdsförening genom ordförande Erika Hansson

Det här inlägget postades i Föreningsinfo. Bokmärk permalänken.