Styrelse 2016

Uppdrag Namn Hemvist E-post
Ledamot Johnny
Stålarm
Hindersön
Ersättare/
Sekreterare
Kjell
Eriksson
Hindersön
Ledamot Leif
Holmberg
Degerön/
Uddskär
Ersättare Per
Pettersson
Degerön/
Uddskär
Ledamot Herbert Öqvist Långön
Ersättare Stefan Sjöberg Långön
Ledamot Lennart Pettersson Kälkholmen
Ersättare Lars-Göran Karlsson Kälkholmen
Ledamot Bengt Ökvist Storbrändön
Ersättare Mats Gustavsson Storbrändön
Ledamot/
Ordförande
Mats
Karlsson
Junkön
Ersättare Robert Karlsson Junkön
Ledamot Janne Holm Altappen/ Likskär
Ersättare Ebbe Högberg Altappen/ Likskär
Ledamot/
v. ordf.
Ola
Berglund
Sandön
Ersättare Lennart Larsson Sandön
Ledamot Michael Degermark Kallaxön
Ersättare Anders Olsson Kallaxön
Ledamot Åke
Åström
Kunoön
Adjungerad/
Kassör
Ann
Jonsson
Hindersön
Adjungerad Leif Hjelte Småskär
Adjungerad Stina Westerberg Brändöskär
Adjungerad Gunnel Nygren Bergön
Adjungerad Roland Nygren Bergön
Adjungerad Vakant Luleå Kommun
Revisor Tina Gedeborg Långön
Revisor Lars Sandström Storbrändön
Revisors-
suppleant
Glenn Gåhlin Sandön
Revisors-
suppleant
Marianne Nilsson Småskär
Valberedning Tina Gedeborg Långön
Valberedning Lotta Sundling Hindersön
Valberedning Mats Malmström Storbrändön

Kommentera