Styrelse 2019

Uppdrag Namn Hemvist E-post
Ledamot Johnny
Stålarm
Hindersön
Ersättare/
Ordförande
Erika Hansson Hindersön erika.hansson100@gmail.com
Ledamot Leif
Holmberg
Degerön/
Uddskär
Ledamot Stefan Sjöberg Långön
Ersättare vakant Långön
Ledamot Lennart Pettersson Kälkholmen
Ersättare Lars-Göran Karlsson Kälkholmen
Ledamot/Kassör Mats Gustafsson Storbrändön
Ersättare/
Vice ordförande
Anders Bensryd Storbrändön
Ledamot Felicia Thurfjell Junkön
Ersättare Jan Skott Junkön
Ledamot Janne Holm Altappen/ Likskär
Ledamot Lennart Larsson Sandön
Ersättare Tommy Larsson Sandön
Ledamot Anders Olsson Kallaxön
Ersättare Mikael Degermark Kallaxön
Ledamot Åke
Åström
Kunoön
Adjungerad Johan Björklund Brändöskär
Adjungerad Leif Hjelte Småskär
Adjungerad Vakant Luleå Kommun
Revisor Margaretha Olofsson Sandön
Revisor Marianne Nilsson Småskär
Revisors-
suppleant
Ulf Bergström Junkön
Revisors-
suppleant
Stefan Sjöberg Långön
Valberedning/
sammankallande
Stefan Östling Hindersön stefan.ostling100@gmail.com
Valberedning Vakant
Valberedning Vakant