Konstituerande styrelsemöte

Luleå skärgårdsförening

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2015- 03- 22.

Närvarande: Mats Karlsson, Ann Jonsson, Herbert Öqvist, Johnny Stålarm, Kjell Eriksson, Anders Olsson, Åke Åström, Lars- Göran Karlsson, Larre Sandström, Ola Berglund, Leif Holmberg, Per Pettersson, Tina Gedeborg.

 1. Mats Karlsson förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande för mötet utses Mats Karlsson.
 3. Till sekreterare för mötet väljs Kjell Eriksson.
 4. Till justerare väljs Ann Jonsson och Johnny Stålarm.
 5. Till ordförande för ett år väljs Mats Karlsson.
 6. Till kassör för ett år väljs Ann Jonsson.
 7. Till sekreterare för ett år väljs Kjell Eriksson.
 8. Till representant för Luleå kommun väljs Per Hägglund.
 9. Föreningens postadress är Luleå skärgårdsförening, c/o Ann Jonsson, Fageråsvägen 250, 975 96 Luleå
 10. Föreningens firmatecknare är ordföranden, kassören och sekreteraren var för sig, dvs Mats Karlsson, Ann Jonsson och Kjell Eriksson.
 11. Lennart Pettersson, som representerar Kälkholmen i styrelsen, har råkat ut för en olyckshändelse i samband med trädfällning.
  Styrelsen beslutar att önska honom snabbast möjliga tillfrisknande och Herbert Öqvist åtar sig att köpa Lennart en bok från föreningen.
 12. Nästa styrelsemöte blir omkring den 20 maj.

Vid protokollet

Kjell Eriksson

Justeras

Ann Jonsson                                                             Johnny Stålarm

Kommentera