Styrelse 2017

Uppdrag Namn Hemvist E-post
Ledamot Johnny
Stålarm
Hindersön
Ersättare Kjell
Eriksson
Hindersön
Ledamot Leif
Holmberg
Degerön/
Uddskär
Ersättare Per
Pettersson
Degerön/
Uddskär
Ledamot/
Sekreterare
Herbert Öqvist Långön
Ersättare Stefan Sjöberg Långön
Ledamot Lennart Pettersson Kälkholmen
Ersättare Lars-Göran Karlsson Kälkholmen
Ledamot Bengt Ökvist Storbrändön
Ledamot Lars Lund Junkön
Ersättare Jan Skott Junkön
Ledamot Janne Holm Altappen/ Likskär
Ledamot/
v. ordf.
Ola
Berglund
Sandön
Ersättare Lennart Larsson Sandön
Ledamot Anders Olsson Kallaxön
Ledamot Åke
Åström
Kunoön
Adjungerad Ann
Jonsson
Brändöskär
Adjungerad Leif Hjelte Småskär
Adjungerad/
Ordförande
Tina Gedeborg Långön
Adjungerad Gunnel Nygren Bergön
Adjungerad/
Kassör
Jonas Wikström Sandön
Adjungerad Vakant Luleå Kommun
Revisor Margaretha Olofsson Sandön
Revisor Lars Sandström Storbrändön
Revisors-
suppleant
Ulf Bergström Junkön
Revisors-
suppleant
Marianne Nilsson Småskär
Valberedning Tommy Larsson Sandön
Valberedning/
sammankallande
Lotta Sundling Hindersön
Valberedning Ellinor Sjöberg Långön