Informationsmöte om Luleå skärgård

2016-05-18
Organisationen Bottenvikens skärgård hade bjudit in till en informationsträff om Luleå skärgård den 18 maj. Mötet var av stort intresse och samlade ca 50-talet deltagare. Från vår förening var vi 4 deltagare, Mats Karlsson, Ann Jonsson, Margareta Olofsson och Kjell Eriksson.

Mötet bestod till huvuddelen av information om Luleå skärgård av Thomas Öberg och Göran Wallin.

Thomas Öberg hade två programpunkter. Den första hade rubriken ”Ishav och solkust” och bestod av en presentation i ord och bild av vegetation, djurliv och intressanta miljöer i Luleå skärgård.

Hans andra punkt hade rubriken ”Värdskap i skärgården” och handlade, som rubriken säger, om bemötande av besökare i skärgården. Denna programpunkt var sannolikt särskilt värdefull för de mötesdeltagare som ska vara stugvärdar i sommar. Men Thomas framhöll att vi alla är värdar i skärgården.

Göran Wallin berättade och visade bilder om sina favoritplatser i Luleå skärgård. Materialet var till stora delar hämtat från skärgårdshandboken.

Visit Luleås Marlene Bolstad fick också tillfälle att presentera den organisationens verksamhet, som innebär att man jobbar för en ökning av antalet besökare i Luleå. 2015 ökade antalet besökare i Luleå  med 15 %. För Sverige som helhet var ökningen 7 %.

Bristen på båtplatser och strandskyddet var två frågeställningar som väcktes av åhörarna. Men någon större diskussion eller något klarläggande framkom inte.

Vår uppfattning om kvällen är sammanfattningsvis att vi saknade information och diskussion om utvecklingsfrågor för skärgården. Exempelvis hade den nyligen antagna skärgårdsstrategin kunnat vara utgångspunkt för en sådan diskussion.

En kommentar till Informationsmöte om Luleå skärgård

  1. Pingback: Inbjudan | Luleå skärgårdsförening

Kommentera