Styrelsemöte med protokoll

Styrelsemöte tisdagen den 9/8 kl 18:00 på Luleå Boulehall.

/Ordförande Anders Bensryd

Protokoll från styrelsemöte

Luleå skärgårdsförening Tisdag 9/8, 2022, kl 18.00
Boulehallen

Närvarande: Anders Bensryd, Åke Åström och Mats Gustafsson

 1. Mötets öppnande
 2. Utse justerare, 2 stycken.
  – Endast 3 närvarande inte beslutsmässiga.
 3. Ekonomiska läget.
  – Ekonomin är god.
 4. Nuvarande medlemsantal.
  – 96 stycken.
 5. Ingen kontakt med Luleå kommun sedan sista mötet
  7/6
 6. Övriga frågor
  • Laponia kryssningen 27/8.
   – 27 anmälda.
  • Nästa år 25 års jubileum.
   – Anders B o Mats kollar med Johan Björklund?
   – Lämplig tid, mitten på augusti 2023?
  • Konferensen 2/9, kommer bli digital.
  • Fulltäckning, någonting nytt?
   – Ingen närvarande som kunde lämna någon info.
  • Någonting att rapportera från landsbygdsrådet?
   – Ingen närvarande som kunde lämna någon info.
  • Text till hemsidan om olika öar, dags att skicka text till Åke.
   – Den som är ledamot för sin ö blir ansvarig för att samla in data, bilder och information om sin ö, som sedan skickas till Åke i redigerat format, så han kan lägga ut det på hemsidan. Exempel finns på hemsidan under Öar i Luleå skärgård.
  • Skärgårdarnas riksförbund fyller 40 år och kommer att firas på representantstämman. Som kommer vara i Stockholmstrakten i november.
 1. När skall nästa möte hållas, skall kommunen bjudas in till mötet?
  – Nästa möte blir den 4/10 -22 kl 18:00 i Boulehallen
  Anders B bjuder in folk från kommunen att deltaga vid detta möte. Så vi kan ta upp frågor om ”En levande skärgård”, förfallstrafiken och isvägar mm.
 1. Mötet avslutas

Vid pennan
Mats Gustafsson

Det här inlägget postades i Föreningsinfo. Bokmärk permalänken.