Jopikgårdens framtid

Styrelsen för Hindersöns hembygdsförening har tillsammans med Luleå Skärgårdsförening skickat en gemensam skrivelse till ansvariga tjänstemän och politiker beträffande Jopikgårdens framtid! Vi har även träffat Evelina Rydeker, och Ulrika Lundberg i tisdags och framfört våra synpunkter. De har lovat att återkomma med någon form av återkoppling, vi vill veta vad det nya styret har för avsikt med Jopikgårdens framtid?

Så här ser skrivelsen ut:

Jopikgårdens framtid

År 1980 förvärvade Luleå kommun fastigheten Jopikgården på Hindersön. Syftet med förvärvet var att utveckla en besöksanläggning i Luleås norra skärgård som dessförinnan varit en nästan vit fläck beträffande anläggningar för rörligt friluftsliv. Jopikgården har sedan dess utvecklats och bedrivits enligt intentionerna vid förvärvet. Jopikgården beskrivs på följande sätt i kommunens och Swedish Laplands vinter/vårvinter-broschyr: ”Jopikgården är en av Luleå skärgårds bäst bevarade skatter. Det gamla lantbrukshuset har kvar den äkta känslan av skärgårdsbruk samtidigt som rummen på familjehotellet håller hög klass.” Anläggningen har under årens lopp bytt entreprenör vid några tillfällen. Nuvarande entreprenör har haft ansvaret för verksamheten de tre senaste åren och således både drabbats och klarat av de svårigheter som pandemin inneburit.

Vi, Hindersöns hembygdsförening och Luleå skärgårdsförening, har för någon tid sedan tagit del av information om Jopikgårdens framtid, dels uppsägning av nuvarande entreprenör, dels eventuell försäljning av anläggningen/fastigheten. Vi är mycket angelägna om att Jopikgården ska fortleva med hittillsvarande inriktning, som dessutom är reglerad i den detaljplan som gäller sedan 2015. Vi anser att Jopikgården är ett viktigt inslag i kommunens satsning på en levande skärgård. Det väsentliga för oss är att Jopikgården blir kvar med nuvarande inriktning oberoende av entreprenör eller ägare. Men såvitt vi vet har det inte under årens lopp i samband med byte av entreprenör varit någon kö av intressenter för att ta över. Vårt intryck är att nuvarande entreprenör har lyckats väl, klarat sina åtaganden och överlevt pandemin. Det är ett bestämt krav från Hindersöns hembygdsförening och Luleå skärgårdsförening att kommunen hanterar frågan om Jopikgårdens framtid på ett sådant sätt att nuvarande inriktning på verksamheten inte äventyras utan istället säkras på både kort o lång sikt. Det är även vårt önskemål att kommunen behåller äganderätten till fastigheten. Användningen är visserligen reglerad i detaljplanen. Men om kommunen släpper äganderätten blir fastighetens framtida användning genast betydligt mer osäker. En felaktig hantering av den här frågan kan i sämsta fall leda till att verksamheten helt upphör och att Jopikgården blir en kommunal ödegård. Det scenariot måste till varje pris undvikas.

Skärgården både sommartid och vintertid är en viktig del av Luleås attraktion och därför är det viktigt att ha kvar kommersiell verksamhet på öarna som erbjuder boende , restaurang och aktiviteter samt event som en del av besöksutbudet. Med en besökanläggning som Jopikgården blir skärgården mer tillgänglig även för dem som inte har egna fritidshus. En kommersiellt driven anläggning på Hindersön ger också mer underlag för skärgårdsbåttrafiken. Luleå har relativt få naturnära boendeanläggningar och Jopikgården är en av dessa. Det är också viktigt att en entreprenör ska kunna driva anläggningen på året-runtbasis. Vintertid kan anläggningen locka internationella turister som söker avskildhet så väl som lokala besökare som vill ha naturnära upplevelser på hemmaplan. Den internationella turismen ökar f n. Till Luleå kommer f n direktflyg från 3 destinationer-Paris, London och Dusseldorf.

Luleå skärgård är en av de starkaste delarna i Luleå kommuns varumärke. Skärgården nämns ofta som en av de bästa tillgångarna för Luleå. Luleå-Boden-regionen står inför stark expansion. Detta kommer också att påverka intresset för vistelse i skärgården. Då är Jopikgården en stor tillgång.

Luleå den

Johnny Stålarm
Anders Bensryd

Ordf. Hindersöns hembygdsförening
Ordf Luleå skärgårdsförening

Kontaktperson: Johnny Stålarm, Hindersön 15, 974 99 Luleå, tel 070-368 53 16

Sänds till: Carina Sammeli, Evelina Rydeker, Ulrika Lundberg, Patrik Bylin och Ove Forsberg, samtliga Luleå kommun.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.