Samråd

Avgränsningssamråd avseende planerad vindpark samt internkabelläggning i Sveriges ekonomiska zon i Bottenviken – Bothnia Offshore Omega

Njordr Offshore Wind AB bjuder in till avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken avseende möjligheten att etablera vindkraft i Sveriges ekonomiska zon i havsområdet Bottenviken, cirka 55 kilometer sydöst om Luleå. Den planerade vindparken omfattar upp till 83 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter.

Denna inbjudan går ut till myndigheter, företag och organisationer som kan beröras av eller ha synpunkter på den planerade vindparken.

Till samrådet har vi tagit fram en samrådshandling som beskriver det planerade projektet. Samrådshandlingen bifogas denna inbjudan tillsammans med bilagor.

Vi önskar få in synpunkter och information som är relevant för det fortsatta utredningsarbetet skriftligen. Märk yttrandet med ”Bothnia Offshore Omega” och skicka det senast den 28 februari 2023 till:

njordr.samrad@ecogain.se

alternativt via brev till:

Ecogain AB
Bothnia Offshore Omega
United Spaces
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Med vänliga hälsningar,

Ecogain AB, på uppdrag av Njordr Offshore Wind.

Bilagor: Samradshandling Bilaga 3 Bilaga 4

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.