Styrelsemöte 180612

Förslag till
DAGORDNING

vid styrelsemöte inom Luleå skärgårdsförening, tisdag 12 juni 2018 kl. 18.00 i Lions Clubs lokaler Sandviksgatan 72 A, källarplanet. 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden skall justera dagens protokoll.
 3. Sammanfattande redovisning av au:s möte den 28 maj 2018.
 4. Föreningens sommarfest/jubileum 4 aug i Brändön. Kallelse (inbjudan), när och hur.  Affischering i hamnar och på öar.
 5. Aktiviteter för deltagarna.
 6. Musikunderhållning. Au har fått fram ett intressant förslag. (ABBA eller likn.)
 7. Lotterier. Val av ”pristiggare”
 8. Speciellt inbjudna.
 9. Deltagarnas egna kostnader.
 10. Möjligheter till båtplats och möjligheter till samåkning (bil).
 11. Övriga medlemsaktiviteter. Val av arbetsgrupp (-er) som planerar och aktiverar medlemmar till medlemsmöten enl. beslut på årsmötet. Förslag till ämnesområden ex. sälfrågan, kollektivtrafik m.m.
 12. Informationskampanj i båthamnar, på öar, i media etc. Vad och vem ska informationen riktas till och hur? Vad är vårt huvudsakliga mål?
 13. Brandskydd på öarna. Vad händer?
 14. Adjungerande av vice ordförande.
 15. Omval av representant i Luleå byaforum.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.