Styrelsemöte 2015-06-02

Luleå skärgårdsförening

Protokoll från styrelsemöte 2015-06-02.

Närvarande: Mats Karlsson, Ann Jonsson, Lennart Pettersson, Lennart Larsson, Ola Berglund, Åke Åström, Leif Holmberg, Johnny Stålarm, Per Pettersson, Leif Hjelte och Kjell Eriksson.

§1. Isvägar

Mats, Leif Holmberg och Johnny har träffat representanter för kommunens stadsbyggnadsförvaltning om isvägarna. Syftet var huvudsakligen att få veta deras inställning till att man vid behov packar snö, spolar mm för att få bättre istillväxt. Kommunens inställning var att dessa tillkommande arbetsmoment utöver bara plogning innebär sådana fördyringar som inte ryms i stadsbyggnadsförvaltningens budget. Vi hänvisades till politikerna för att utverka större anslag.

Beslut: Mats tar initiativ till ett möte med stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Eriksson för att fortsätta diskussionen i frågan.

§2. Hemsidan

Åke Åström som tagit över ansvaret för hemsidan har problem med att komma över lösenordet. Åke påpekar vidare hur viktigt det är att vi alla hjälper till med att leverera information, bilder mm till innehållet på hemsidan.

Beslut: Åke jobbar vidare för att lösa problemet med lösenordet.

§3. Medlemsavgiften

Det går som vanligt trögt med inbetalning av medlemsavgifterna.

Beslut: För att nå ut med information om medlemsavgifterna måste vi få ordning på hemsidan.

§4. Sommarfesten

Årets sommarfest blir på Gråsjälören den 25 juli.

  • Vad gäller maten så blir det i form av knytkalas
  • Föreningen bjuder på kaffe med våffla som ordnas av Lions mot en ersättning på 50 kr per person. I den ersättningen ingår även att Lions hjälper till med vissa saker t ex ordna grilleldar, resning av tält, vid behov.
  • Leif Hjelte ordnar tävling
  • Mats köper 5 lottringar
  • Alla i styrelsen skaffar vinster
  • Mats pratar med Herbert Ö om utarbetande av affisch
  • För att stämma av läget inför festen träffas styrelsen den 13 juli kl 18.00 i Lions-lokalen på Sandviksgatan 72 A.

§5. Förfallstrafik i södra skärgården

Åke Åström påtalar att det finns behov av hydrokopter till bl a Kunoön under förfallsperioderna.

Beslut: Mats Karlsson kontaktar  fritidsförvaltningen för att efterhöra förutsättningarna att ordna detta.

§6. Skrivelse till fritidsförvaltningen

Styrelsen har utarbetat ett omfattande förslag till åtgärder på ett flertal öar. Avsikten var att detta skulle vara ett underlag för diskussioner vid en planerad workshop om utvecklingsplaner för skärgården. Åtgärdsförslaget har överlämnats till Per Hägglund vid fritidsförvaltningen. Det framstår fn som oklart huruvida någon workshop blir av.

Beslut: Kjell Eriksson får i uppdrag att skriva till fritidsförvaltningen i ärendet.

Vid protokollet

Kjell Eriksson, Sekr

Justeras

Ola Berglund                                                             Lennart Larsson

Kommentera